Konferencja 2019

Kalendarium

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy:
  • do 16 grudnia 2018 - elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa zgodnie z formularzem na stronie: www.konferencjakz.p.lodz.pl
  • do 6 stycznia 2019 - przysyłanie tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi na adres konferkz@info.p.lodz.pl (Pobierz SZABLON)
  • do 28 lutego 2019 - wykonanie opinii referatów przez recenzentów
  • do 31 marca 2019 - przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów i wniesienie opłaty konferencyjnej
  • 22 - 24 maja 2019 - konferencja naukowa: