Konferencja 2019

Konferencja 2007

Informacje o poprzedniej konferencji, która odbyła się 10-12 maja 2007 znajdują się na stronie: http://www.oizet.p.lodz.pl/konferencjakz/

Slajdy z konferencji 2007: