Konferencja 2019

Cel konferencji


Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat wpływu dynamicznego rozwoju sektora wysokich technologii na zarządzanie przedsiębiorstwami we wszystkich obszarach współczesnej gospodarki.

Sektor wysokich technologii (high– tech) obejmuje określoną liczbę przedsiębiorstw z takich dziedzin, jak: technologie informatyczne i telekomunikacyjne, biotechnologia, nanotechnologia czy robotyka, ale jego znaczący rozwój oddziaływuje istotnie na pozostałe sektory gospodarcze.

Wymaga to zmian w procesie zarządzania przedsiębiorstwami, w tym szczególnie nowych rozwiązań w sferze wyposażenia technicznego, struktury organizacyjnej, metod zarządzania i komunikowania się z otoczeniem, zasad budowy strategii przedsiębiorstwa oraz rozwoju zasobów kadrowych.