Konferencja 2019

Kalendarium


Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy:

Zmieniony harmonogram:
  • do 20 luty 2008 elektroniczne zgłoszenie tytułu referatu zgodnie z formularzem na stronie: www.konferencjakz.p.lodz.pl i przesłanie referatu na konferencję
  • od 20 lutego 2008– wykonanie opinii referatów przez recenzentów
  • marzec 2008 - przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów - ostateczny termin przesłania poprawionych tekstów zostanie przesłany później,
  • do 15 marca 2008r. - wniesienie opłaty konferencyjnej,
  • 28 - 30 maja 2008r. - konferencja naukowa.
Zgłoszenia i referaty na konferencję proszę przesyłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl