Konferencja 2019

Opłaty


Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1200 zł. Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach i imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne, zakwaterowanie i wyżywienie.

Prosimy o kierowanie wpłat na konto:

Bank Pekao SA

25124030281111000028222228

z dopiskiem "Konferencja K91 Zarządzanie rozwojem organizacji"