Konferencja 2019

Rada programowa


Honorowi przewodniczący

Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Stanisław Sudoł - Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Rada programowa

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz- przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz Czekaj - AE w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Jeżak - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta – AE we Wrocławiu
Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - AE w Poznaniu
Prof. dr hab. Lucyna Lewandowska – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski- Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. – Tadeusz Listwan – AE we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Józef Penc - Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski - Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Stanisław Rudolf - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Czesław Sikorski - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Cezary Suszyński – SGH
Prof. dr hab. Andrzej Szablewski – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Czesław Szmidt – WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz - AE w Poznaniu