Konferencja 2019

Tematyka


Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:
  • rola sektora wysokich technologii we współczesnej gospodarce,
  • strategie rozwojowe przedsiębiorstw wysokich technologii,
  • wpływ rozwoju wysokich technologii na zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz handlowymi
  • i usługowymi,
  • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach znacznego rozwoju wysokich technologii,
  • zarządzanie wiedzą i systemy informacyjne w przedsiębiorstwie,
  • uwarunkowania wdrażania i dyfuzji innowacji w polskich przedsiębiorstwach.
W programie przewiduje się obrady plenarne, w ramach których prezentowane będą wybrane referaty. Przewiduje się także panel z udziałem praktyków gospodarczych.