Konferencja 2019

Cel Konferencji

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat wpływu różnych form i przejawów współpracy oraz konkurencyjności, zarówno w płaszczyźnie biznesowej, jak i okołobiznesowej, na rozwój współczesnych przedsiębiorstw. Umiejętność współdziałania oraz konkurowania, nie tylko w ramach organizacji, ale i poza nią, tzn. z elementami szeroko pojętego otoczenia, jest dziś kluczowym wyróżnikiem efektywnych przedsiębiorstw. Stąd identyfikacja i analiza zagadnień  związanych z tymi determinantami wydaje się najwłaściwszą drogą do zrozumienia kierunków
i płaszczyzn rozwoju przedsiębiorstw w XXI wieku. Wspomniane zagadnienia skupiają się wokół relacji przedsiębiorstw z pracownikami, dostawcami, klientami, sojusznikami, konkurentami, społecznościami lokalnymi i władzami.  Wiążą się jednocześnie i kreują zmiany we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy.