Konferencja 2019

Komitet Organizacyjny

Dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - przewodnicząca
Dr Anna Adamik
Dr Dagmara Chachuła
Dr inż. Marek Matejun
Dr inż. Iwona Staniec
Mgr inż. Anna Juźwicka
Mgr inż. Piotr Jóźwiak
Mgr Anna Walecka
Michał Bolimowski

Katedra  Zarządzania Politechniki Łódzkiej
ul. Piotrkowska 266 Łódź 90-361
tel:042 631-37-62, fax:042 636-28-24
e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl