Konferencja 2019

Materiały Konferencyjne

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii. Planujemy wydanie książki przed terminem konferencji. W związku z tym prosimy o nadesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi do dnia określonego w kalendarium konferencji.