Konferencja 2019

Wymogi Edytorskie

Szablon referatu w formacie MS Word do pobrania:
kliknij aby pobrać plik z szablonem.

Format Dokumentu

Tekst referatu w formie MS Word, czcionka Times New Roman. Standardowa strona formatu A4, marginesy lustrzane: górny- 3,0 cm, dolny-6,5 cm, wewnętrzny i zewnętrzny- 4,2 cm. Objętość referatu do 10 stron.

Struktura referatu

- tytuł artykułu - wersaliki, 14 pkt., pogrubione, wyrównanie do lewej, odstęp pojedynczy,
- imię i nazwisko Autora - 12 pkt. kursywą, wyrównanie do lewej,
- nazwa miejsca pracy Autora (11 pkt., kursywą)
- 8 linii odstępu – czcionką 11 pkt.
- tytuły -  I rzędu (12 pkt. pogrubione, numeracja 1,2 itd. wyrównanie do lewej), II rzędu (11 pkt. pogrubione, kursywa, numeracja 1.1., 1.2., 2.1 itd., wyrównanie do lewej),
- tekst artykułu - 11 pkt., odstęp pojedynczy, z wcięciem 6 mm na początku każdego akapitu, wyjustowany,
- przypisy bezpośrednio w tekście w formacie
[nr, s. 24] – gdzie nr oznacza nr pozycji ze spisu literatury,
- literatura - 11 pkt, w formacie: [numer] nazwisko autora, pierwsza litera imienia (pogrubione) : tytuł (kursywa), wydawnictwo, miejsce wydania, rok. Przykład poniżej:
[1]  Lachiewicz S.: Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.
[2] Zakrzewska-Bielawska A.: Rozwój i decyzje strategiczne dużych firm produkcyjnych, [w:] „Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej”, pod red. S. Lachiewicza, I. Staniec, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2007.
-  tabele i rysunki - formaty: cdr, gif, bmp, pcx, plt, jpg, dwg, szerokość nie powinna przekraczać 12 cm