Konferencja 2019

Cele konferencji


Celem Szkoły Letniej Zarządzania jest wspomaganie rozwoju młodej kadry naukowej poprzez prezentację Poglądów na temat przemian w zarządzaniu przedsiębiorstwami w ostatnich latach i ukierunkowanie młodych adeptów nauki na tematykę potrzebną w praktyce gospodarczej. Poruszone zostaną problemy doskonalenia warsztatu naukowego w obszarze doboru metod, technik i narzędzi badawczych oraz organizacji i finansowania badań naukowych.

Z uwagi na wagę podejmowanych problemów udział Państwa w tym przedsięwzięciu będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem.

Serdecznie zapraszamy

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Przewodniczący Komitetu Nauk
Organizacji i Zarządzania PAN

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
Kierownik Katedry Zarządzania
Politechniki Łódzkiej