Konferencja 2019

Kalendarium i opłaty

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy:

- do 10 listopada 2009r. elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa i tytułu referatu zgodnie z formularzem na stronie:
- do 15 grudnia 2009r. przysyłanie tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi,
- do 15 stycznia 2010r. wykonanie opinii referatów przez recenzentów,
- do 31 stycznia 2010r. przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów,
- do 31 stycznia 2010r. wniesienie opłaty konferencyjnej,
- 23 - 25  czerwca 2010r. Szkoła Letnia Zarządzania 2010.


Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

- 1300 zł – w przypadku zakwaterowania w pokoju 2-osobowym
- 1500 zł – w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym
(wyboru zakwaterowania należy dokonać w formularzu zgłoszeniowym) 
Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach i imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne, zakwaterowanie i wyżywienie.

Prosimy o kierowanie wpłat na konto:
PKO SA
25 1240 3028 1111 0000 2822 2228
z dopiskiem “Konferencja KZ: Szkoła Letnia Zarządzania”.