Konferencja 2019

Komitet organizacyjny

Dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - przewodnicząca
Dr Anna Adamik
Dr inż. Marek Matejun
Dr inż. Iwona Staniec
Mgr inż. Anna Juźwicka
Mgr inż. Piotr Józwiak
Mgr Anna Walecka
Mgr Joanna Wieczorek
Michał Bolimowski

Katedra Zarządzania
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266
tel. 042 631 37 62, fax: 042 636 28 24
e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl
www.konferencjakz.p.lodz.pl