Konferencja 2019

Materiały konferencyjne

Efektem konferencji będzie monografia dotycząca wyzwań i perspektyw rozwoju wybranych obszarów zarządzania przedstawionych w zakresie tematycznym konferencji oraz zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego. Zgłoszone referaty zostaną opublikowane po pozytywnej recenzji. W związku z tym prosimy o nadesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi do dnia określonego w kalendarium konferencji.

Referaty na konferencję prosimy przesyłać pocztą elektroniczną, na adres:
e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl