Konferencja 2019

Rada programowa

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz- Kierownik Katedry Zarządzania
Politechniki Łodzkiej
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Przewodniczący Komitetu Nauk
Organizacji i Zarządzania PAN
Prof. drWiesław M. Grudzewski  Honorowy Przewodniczący
Komitetu NOiZ PAN
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Wiceprzewodniczący Komitetu
NOiZ PAN
Prof. dr hab. Michał Trocki  Sekretarz Komitetu NOiZ PAN
Prof. dr hab. Janusz Czekaj - UE w Krakowie
Prof. dr hab. Bohdan Godziszewski - Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Ryszard Grądzki  Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Zdzisława Janowska  Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Jan Jeżak - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek  Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Akademia Leona Koźmińskiego
Prof. dr hab. Rafał Krupski  UE weWrocławiu
Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - UE w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski- Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Tadeusz Listwan - UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Jacek Otto Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Józef Penc - Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski - Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Maria Romanowska - SGH w Warszawie
Prof. dr hab. Stanisław Rudolf - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Czesław Sikorski - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Jan Skalik - UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. Adam Stabryła - UE w Krakowie
Prof. dr hab. Janusz Strużyna AE w Katowicach
Prof. dr hab. Stanisław Sudoł - Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Cezary Suszyński SGH w Warszawie
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz - UE w Poznaniu