Konferencja 2019

Cele konferencji

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat aktualnych problemów i perspektyw zarządzania rozwojem współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw.

Impulsem do wyłonienia się nowego przedmiotu zainteresowań naukowych i podjęcia badań w zakresie zarządzania MSP stała się transformacja ustrojowa końca XX w. Ta heterogeniczna zbiorowość podmiotów gospodarczych staje obecnie wobec nowych wyzwań związanych z procesami globalizacji, rosnącą i dynamiczną konkurencją rynkową oraz postępującą profesjonalizacją zarządzania.

Tematyka konkurencji skupia się zatem wokół poszukiwania specyficznych koncepcji, metod oraz modeli zarządzania rozwojem oraz wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych.

Udział Państwa w tej konferencji będzie dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.

   Serdecznie zapraszamy
      Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
      Dr inż. Marek Matejun