Konferencja 2019

Kalendarium


Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy:
  • do 12 grudnia 2010r. [ZAKOŃCZONO] – elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa i tytułu referatu zgodnie z formularzem na stronie:
  • do 31 stycznia 2011r. – przysyłanie pełnych tekstów referatów, zarówno polskich, jak i angielskich, zgodnych z wymogami edytorskimi 
  • do 28 lutego 2011r. – wykonanie opinii referatów przez  recenzentów
  • do 15 marca 2011r. – przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów
  • do 15 marca 2011r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
  • do 18 kwietnia 2011r. - zgłoszenia do konkursu posterowego/plakatowego na adres: konferkz@oizet.p.lodz.pl
  • do 13 maja 2011r. - przysyłanie posterów/plakatów na konkurs
  • 23 - 25  maja 2011r. – konferencja naukowa

Referaty na konferencję prosimy przesyłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl