Konferencja 2019

Komitet organizacyjny


dr inż. Marek Matejun - przewodniczący
dr Anna Adamik,
dr inż. Piotr Józwiak,
dr inż. Iwona Staniec, 
dr inż. Katarzyna Szymańska, 
dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska,
mgr inż. Sylwia Flaszewska, 
mgr inż. Anna Juźwicka, 
mgr inż. Magdalena Kurowska, 
mgr Anna Walecka, 
mgr Joanna Wieczorek, 
Michał Bolimowski

Katedra  Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
ul. Piotrkowska 266 Łódź 90-924
tel: 42 631-37-62, fax: 42 636-28-24