Konferencja 2019

Konkursy


Podczas konferencji odbędą się dwa Konkursy: na najlepszy referat Młodego Naukowca oraz na najlepszy plakat/poster tematycznie związany z zarządzaniem rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw.


1. 
Konkurs dla Młodych Naukowców na najlepszy referat

Referaty autorstwa Młodych Naukowców (Doktorantów) zostaną ocenione podczas konferencji poprzez głosowanie przeprowadzone wśród uczestników spotkania.
Poniżej przedstawiamy referaty biorące udział w konkursie:

 • [pobierz] mgr inż. Anna Berkowska - Management of customer service as a source of development of small and medium enterprises
 • [pobierz] mgr inż. Katarzyna Bryja - Measurement of information technology acceptance
 • [pobierz] mgr Katarzyna Grzesik - Problematyka kształtowania zdolności przywódczych w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • [pobierz] mgr inż. Władysław Adam Janiak - Zarządzanie wiedzą na przykładzie przedsiębiorstwa Alfa
 • [pobierz] mgr Rafał Kućmański - Rozwój branży drzewno-meblowej poprzez klastering oraz zewnętrzne źródła finansowania na przykładzie regionu elbląskiego
 • [pobierz] mgr inż. Magdalena Kurowska - Enterprise competitions as tools for supporting student entrepreneurship – a case of Energy2b competition
 • [pobierz] mgr Łukasz Małys - Współpraca z zewnętrznymi podmiotami a wyniki rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw – analiza empiryczna
 • [pobierz] mgr Urban Pauli - Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników
 • [pobierz] mgr Agnieszka Połomska-Jasienowska - Umowy regulujące proces sprzedaży jako formy współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw
 • [pobierz] mgr Magdalena Przybyła - Współczesne spojrzenie na przedsiębiorstwa rodzinne
 • [pobierz] mgr Agnieszka Sawicka - Funkcjonowanie średnich firm w okresie spowolnienia i kryzysu gospodarczego
 • [pobierz] mgr Marlena Smuda - Kapitał intelektualny sektora MŚP (spółek newconnect) w dobie kryzysu
 • [pobierz] mgr Krystyna Sobczak - Konkurencyjność sektora MŚP w Polsce
 • [pobierz] mgr Katarzyna Staniszewska - Małe i średnie przedsiębiorstwa jako dominujące środowisko funkcjonowania firm rodzinnych
 • [pobierz] mgr Dariusz Szymański - Analiza przeżywalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przy użyciu semiparametrycznego modelu proporcjonalnego hazardu
 • [pobierz] mgr Anna Walecka - Motywowanie pracowników w czasach kryzysu w przedsiębiorstwie
 • [pobierz] mgr Joanna Warzecha-Kuźma - Równowaga między życiem zawodowym i osobistym. Dylematy i rozwiązania organizacyjne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • [pobierz] mgr Dorota Wójcik-Kośla - Potencjał ludzki jako ważny element wpływający na powodzenie realizacji projektów
 • [pobierz] mgr Krzysztof Zowada - Logistyczne aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw
Wszystkie referaty spakowane ZIP [pobierz] [3,6 MB]

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie głosowanie będzie przeprowadzane za pomocą kart do głosowania w kolorze niebieskim, które każdy z Państwa otrzyma w materiałach konferencyjnych. Prosimy o zaznaczenie na karcie do głosowania trzech referatów, które według Państwa powinny zostać zaprezentowane w trakcie sesji konkursowej. Prosimy o głosowanie w tym etapie do godziny 15.00, we wtorek, 24.05.2011.


Drugi etap
to wystąpienia pięciu Autorów, którzy zostali wyłonieni w pierwszym etapie głosowania. Wystąpienia odbędą się podczas sesji konkursowej we wtorek, 24.05.2011 w godzinach 18.00 – 19.30. Głosowanie na najlepszy referat odbędzie się poprzez zaznaczenie jednego najlepszego referatu na karcie do głosowania, którą otrzyma każda osoba obecna na sesji.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę specjalną – zaproszenie (całkowite pokrycie kosztów udziału) na V Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Zarządzanie Rozwojem Organizacji oraz nagrody książkowe. Wszyscy finaliści (osoby zakwalifikowane do drugiego etapu) będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego masażu na terenie hotelu (dla rozładowania stresu :), otrzymają ponadto dyplomy, nagrody książkowe i specjalne nagrody ufundowane przez Mecenasa Konferencji – Bank BGŻ


Zachęcamy do zapoznania się z nominowanymi pracami Młodych Naukowców i zapraszamy do głosowania. Wyżej wymienione prace otrzymali Państwo mailem, są dostępne na stronie internetowej konferencji: www.konferencjakz.p.lodz.pl/?Konkursy oraz zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, które otrzymają Państwo podczas konferencji.2.
Wystawa i konkurs na najlepszy plakat/poster związany z tematyką zarządzania rozwojem MSP

Podczas konferencji zostanie zorganizowana wystawa plakatów/posterów tematycznie związanych z problematyką zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Prace przygotowali zarówno uczestnicy konferencji, jak również osoby, które nie uczestniczą w naszym spotkaniu, a naukowo zajmują się tą tematyką.

Na plakatach zaprezentowany został dorobek naukowy, wyniki badań, modele teoretyczne i inne zagadnienia związane z zarządzaniem rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Wystawę będzie można obejrzeć w okolicy sali konferencyjnej i recepcji Konferencji. Mamy nadzieję, że dostarczy ona Państwu nie tylko wrażeń estetycznych, ale stanie się również dodatkową inspiracją do naukowej dyskusji.


Z wystawą związany jest konkurs na najlepszy poster/plakat. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy oraz wytypowania trzech najlepszych prac. Głosowanie będzie przeprowadzone za pomocą kart do głosowania w kolorze żółtym, które każdy z Państwa otrzyma w materiałach konferencyjnych. Głosowanie zakończy się do godziny 15, we wtorek, 24.05.2011.

W wyniku głosowania wyłonionych zostanie 3 laureatów. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową, natomiast wszyscy laureaci otrzymają dyplomy, nagrody książkowe i specjalne nagrody ufundowane przez Mecenasa Konferencji – Bank BGŻ.


Urny do wrzucania kart do głosowania w obu konkursach znajdować się będą w okolicy sali konferencyjnej oraz recepcji Konferencji. Zostaną oznaczone odpowiednim kolorem – niebieskim (dla konkursu dla Młodych Naukowców) oraz żółtym (dla konkursu plakatowego).