Konferencja 2019

Opłaty


Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1450 zł.
Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach i imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne, zakwaterowanie i wyżywienie.

Dane odbiorcy:

Politechnika Łódzka
Katedra Zarządzania
ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź
NIP: 727-002-18-95

Prosimy o kierowanie wpłat na konto:

PeKaO SA
25 1240 3028 1111 0000 2822 2228

z dopiskiem "Konferencja MSP + nazwisko uczestnika".