Rada programowa


HONOROWI PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk 
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Prof. dr hab. Stanisław Sudoł

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz -  przewodniczący
Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Aurelia Bielawska – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Janusz Czekaj – UE w Krakowie
Prof. dr hab. Bohdan Godziszewski – UMK w Toruniu
Prof. dr hab. Ryszard Grądzki – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Jan Jeżak – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Elżbieta Jędrych – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Rafał Krupski – UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Teresa Łuczka – Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. Danuta Mierzwa – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Józef Penc – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Bogdan Piasecki – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Czesław Sikorski – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Edward Stawasz – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Cezary Suszyński – SGH w Warszawie
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Julita Wasilczuk – Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz – UE w Poznaniu