Konferencja 2019

Cele 


Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat uwarunkowań i form współpracy, konkurencji i kooperencji, zarówno w płaszczyźnie biznesowej, jak i okołobiznesowej oraz ich wpływu na rozwój współczesnych organizacji. 
Umiejętność jednoczesnego konkurowania i współdziałania jest dziś źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i kluczowym wyróżnikiem ich efektywności. Stąd identyfikacja, analiza i ocena czynników wpływających na konkurencję i współpracę  oraz określenie cech ich poszczególnych relacji to zagadnienie ważne i aktualne zarówno dla praktyki gospodarczej, jak i teorii zarządzania.
 Zamierzamy stworzyć forum dyskusyjne, łączące poglądy pracowników naukowych i praktyków, dlatego też udział Państwa w tej konferencji będzie dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.

 Gorąco zapraszamy
 Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
 Dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska