Konferencja 2019

Kalendarium


Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy:

  • do 31 stycznia 2012r. – elektroniczne zgłoszenie tytułu referatu
  • do 30 kwietnia 2012r. - przysyłanie tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi 
  • do 15 czerwca 2012r. – wykonanie opinii referatów przez  recenzentów
  • do 15 czerwca 2012r.- wniesienie opłaty konferencyjnej 
  • do 30 czerwca 2012r. – przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów
  • 27 -  29  września 2012r. - konferencja naukowa

Referaty na konferencję proszę przesyłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl