Konferencja 2019

Komitet organizacyjny

Dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - przewodnicząca

Dr Anna Adamik                  
Dr Filip Chybalski                 
Dr inż. Magdalena Grębosz   
Dr inż. Piotr Józwiak             
Dr  inż. Marek Matejun         
Dr inż. Katarzyna Szymańska  
Dr Anna Walecka                     
Mgr inż. Sylwia Flaszewska
Mgr inż. Anna Juźwicka
Mgr inż. Michał Nowicki
Mgr Edyta Marcinkiewicz
Mgr Joanna Wieczorek
Mgr Michał Bolimowski