Konferencja 2019

Tematyka

Zakres tematyczny konferencji skupia się wokół poszukiwania specyficznych uwarunkowań, koncepcji, strategii, metod i form kształtowania relacji: współpracy, konkurencji i kooperencji oraz korzyści i ograniczeń z nich wynikających dla rozwoju organizacji gospodarczych, publicznych oraz typu non-profit.

Przedmiotem zainteresowania są wyróżnione rodzaje relacji w odniesieniu do działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych, jak i poszczególnych obszarów funkcjonowania współczesnych organizacji, w tym:

  • zarządzania zasobami ludzkimi,
  • zarządzania wiedzą, innowacjami i działalnością badawczo – rozwojową,
  • organizacji przedsiębiorstw,
  • finansowania i wspierania rozwoju,
  • logistyki i zarządzania jakością,
  • technologii i organizacji produkcji,
  • marketingu i sprzedaży.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na czynniki sprzyjające i utrudniające realizację różnych form współpracy, konkurencji i kooperencji w tych obszarach.