Konferencja 2013


VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWAZ cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji

pod tytułem 

Rola kadry kierowniczej 
w rozwoju
współczesnych 
organizacji

organizowana przez
Katedrę Zarządzania
Politechniki Łódzkiej
15 - 17 maj 2013r.


Tegoroczna edycja konferencji jest związana z jubileuszem 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Stefana Lachiewicza, wieloletniego kierownika Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Jej celem jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat uwarunkowań, zadań  i form pracy menedżerów we współczesnych organizacjach.
W dobie globalizującej się coraz intensywniej gospodarki wiedza, kompetencje i zachowania samych menedżerów, jak i uwarunkowań, koncepcji, strategii, metod i form kształtowania ich relacji z pracownikami oraz interesariuszami stają się wprost krytycznymi dla rozwoju i konkurencyjności, zarówno organizacji gospodarczych, publicznych, jak i typu non-profit.
Zamierzamy stworzyć forum dyskusyjne, łączące poglądy pracowników naukowych i praktyków, dlatego też udział Państwa w tej konferencji będzie dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.
Gorąco zapraszamy
Prof. zw. dr hab. Stefan Lachiewicz
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska