Konferencja 2019

Kalendarium

Rygory i złożoność procesu wydawniczego 
wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego 
niżej harmonogramu, o co z całym należnym 
szacunkiem prosimy:
  • do  14 grudnia 2012 r. – elektroniczne zgłoszenie tytułu referatu (rejestracja została przedłużona)
  • do 31 stycznia 2013 r.  - przysyłanie tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi
  • do 20 lutego 2013 r. – wykonanie opinii referatów przez  recenzentów
  • do 15 marca 2013 r.- przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów i wniesienie opłaty konferencyjnej 
  • 15 -  17 maja 2013 r. - konferencja naukowa
Referaty na konferencję proszę przesyłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl