Konferencja 2019

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
(przewodnicząca komitetu)

dr Anna Adamik
dr Filip Chybalski
dr inż. Piotr Józwiak
dr Edyta Marcinkiewicz
dr inż. Marek Matejun
dr inż. Katarzyna Szymańska
dr Anna Walecka
mgr inż. Sylwia Flaszewska
mgr inż. Anna Juźwicka
mgr inż. Michał Nowicki
mgr inż. Joanna Wieczorek