Konferencja 2019

Opłaty

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1500 zł. 
Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach i imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne, zakwaterowanie i wyżywienie. 
Prosimy o kierowanie wpłat na konto:
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
PKO S.A. II o/Łódź 
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119
z dopiskiem  "Konferencja ZRO", koniecznie z imieniem i nazwiskiem uczestnika.