Konferencja 2019

Rada programowa

Honorowi przewodniczący
Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Prof. dr hab. Stanisław Sudoł

Rada programowa
Prof.  dr hab. Stefan Lachiewicz-  przewodniczący
Prof. dr hab. Marek Brzeziński – WSEiI w Lublinie
Prof. dr hab. Szymon Cyfert - UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Wojciech Czakon – UE w Katowicach
Prof. dr hab. Janusz Czekaj - UE w Krakowie
Prof. dr hab. Małgorzata Gableta – UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki - Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Jan Jeżak - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Elżbieta Jędrych - Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. inż. Rafał Krupski –WWSZiP w Wałbrzychu
Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - UE w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski- Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Dagmara Lewicka – AGH w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Lichtarski – UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara-Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Michał Marczak – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski - Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Edward Stawasz – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Cezary Suszyński – SGH w Warszawie
Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz – Społeczna Akademia 
Nauk w Łodzi