Konferencja 2019

Cele konferencji


Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw zarządzania rozwojem współczesnych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kultury organizacyjnej. Przełom wieków wykreował nowe spojrzenie na rolę ludzi w działalności biznesowej oraz w sferze non-profit, dając jednocześnie impuls do różnorodnych badań nad kulturą organizacyjną.

Kulturę organizacyjną zaczęto uważać za istotne źródło sukcesu i narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej różnych typów organizacji działających w warunkach dynamicznych zmian.

Tematyka konferencji skupia się zatem wokół pokazania roli kultury organizacyjnej jako zasadniczego czynnika wpływającego na efektywność funkcjonowania różnych typów organizacji i ich rozwoju.

Udział Państwa w tej konferencji będzie dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.