Konferencja 2019

Kalendarium

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy:
- do 12 grudnia 2013r. - elektroniczne zgłoszenie tytułu referatu zgodnie z formularzem na stronie:
www.konferencjakz.p.lodz.pl
- do 31 stycznia 2014r. - przysyłanie tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi
- do 10 marca 2014r. - wykonanie opinii referatów przez recenzentów
- do 15 marca 2014r. - przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów
- do 15 marca 2014r. - wniesienie opłaty konferencyjnej
- 28 – 30 maja 2014r. - konferencja naukowa
Referaty na konferencję proszę przesyłać pocztą elektroniczną, na adres:
e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl