Konferencja 2019

Komitet organizacyjnyprof. dr hab. Filip Chybalski
dr Anna Adamik
dr Edyta Marcinkiewicz
dr Marek Matejun
dr Katarzyna Szymańska
dr Anna Walecka
mgr Sylwia Flaszewska
mgr Anna Juźwicka
mgr Michał Nowicki
mgr Joanna Wieczorek