Konferencja 2019

Opłaty

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1600 zł. Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz imprezy towarzyszące tj. „wieczór japoński” i „fajfy ciechocińskie”.
Prosimy o kierowanie wpłat na konto:
PKO S.A.
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119
z dopiskiem „ZRO” + imię i nazwisko uczestnika