Konferencja 2019

Rada Programowa

Honorowi przewodniczący

Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Prof. dr hab. Stanisław Sudoł, dr h.c.

Rada Programowa

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz - przewodniczący, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Szymon Cyfert – UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Wojciech Czakon – UE w Katowicach
Prof. dr hab. Małgorzata Czerska – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Janusz Czekaj – UE w Krakowie
Prof. dr hab. Małgorzata Gableta – UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. Aldona Glińska – Neweś – UMK w Toruniu
Prof. dr hab. Ryszard Grądzki – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Jan Jeżak – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Rafał Krupski – WWSZiP w Wałbrzychu
Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Dagmara Lewicka – AGH w Krakowie
Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Jan Lichtarski – UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. Zbigniew Malara – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk - UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Czesław Sikorski – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska – SGH w Warszawie
Prof. dr hab. Cezary Suszyński – SGH w Warszawie
Prof. dr hab. Czesław Zając – UE we Wrocławiu