Konferencja 2019

Tematyka


Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:
  • rola kultury organizacyjnej w tworzeniu strategii organizacji,
  • kultura organizacyjna jako czynnik wpływający na efektywność przedsiębiorstwa,
  • wpływ specyficznych koncepcji, metod oraz modeli zarządzania na kształt i zmianę kultury organizacyjnej,
  • zarządzanie różnorodnością kulturową organizacji,
  • kultura organizacyjna jako narzędzie kształtowania postaw i zachowań ludzi w organizacji,
  • kultura organizacyjna a tożsamość przedsiębiorstwa,
  • kultura organizacyjna w sektorze MSP,
  • kultura organizacyjna wspierająca innowacyjność organizacji,
  • znaczenie kultury organizacyjnej w marketingu, produkcji, logistyce i innych obszarach funkcjonalnych organizacji,
  • inne problemy związane z zarządzaniem rozwojem organizacji.
W trakcie konferencji przeprowadzony zostanie konkurs na najlepszy referat. Najlepszy referat będzie opublikowany w czasopiśmie ogólnopolskim.