Konferencja 2019

Wymogi edytorskie


Plik z wymogami do pobrania z linku: zro2014.doc

Format dokumentu
Tekst referatu w formie MS Word (format: doc), czcionka Times New Roman. Strona formatu B5(ISO) 17,6 cm x 25 cm (Uwaga! Najlepiej pracować w szablonie dostępnym na stronie www.konferencjakz.p.lodz.pl od 1.11.2013
lub w ustawieniach strony wybrać format B5), marginesy lustrzane: wszystkie – 2,5 cm, nagłówek i stopka 1,5 cm. Objętość referatu ok. 20.000 znaków (ok. 10 stron).
Struktura referatu:
- tytuł artykułu – wersaliki, 14p, pogrubione, wyrównanie do lewej, odstęp pojedynczy,
- imię i nazwisko Autora - 12p, wyrównanie do lewej,
- nazwa miejsca pracy Autora - 11p, wyrównanie do lewej,
- 8 linii odstępu – czcionką 11p,
- 1. Wprowadzenie (12p pogrubione),
- 2 linie odstępu – czcionką 11p,
- 2. Tytuł podrozdziału pierwszego rzędu (12p pogrubiony),
- tekst artykułu – 11p, odstęp pojedynczy, z wcięciem 0,6 cm na początku każdego akapitu, wyjustowany,
- 2.1 Tytuł drugiego rzędu (11p pochylony),
- 3. Podsumowanie (12p pogrubione),
- przypisy bezpośrednio w tekście w formacie [nazwisko, rok wydania, strona] np. [Lachiewicz 2007, s. 23],
- Bibliografia (12p pogrubiona i ułożona alfabetycznie) np.:
1. Instytucje otoczenia biznesu, Portal Innowacji, (2012), http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp, (dostęp: 14.05.2012). (przykład strony internetowej)
2. Szymańska K. (2011), Changes of organizational culture in self-government administration institutions, Technical University of Lodz, A Series of Monographs, Łódź. (przykład monografii autorskiej)
3. Matejun M. (2011), Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10. (przykład artykułu w czasopiśmie)
4. Szymańska K. (2011), Kultura organizacyjna jako narzędzie kreujące innowacyjność małych firm, [w:] Lachiewicz S., Szymańska K., Walecka A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo PŁ, Łódź. (przykład rozdziału w monografii)