Konferencja 2019

Cele konferencji


Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw zarządzania rozwojem współczesnych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania sytuacją kryzysową.

Coraz bardziej widoczną cechą współczesności, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej, jest narastająca dynamika zmian systemów społeczno - politycznych i gospodarczych. Złożoność i zmienność otoczenia przedsiębiorstw powoduje, że często dochodzi w nich do kryzysów. Pokonując te kryzysy, przedsiębiorstwa nie tylko mają szansę przetrwać na rynku, ale i się rozwijać.

Tematyka konferencji skupia się zatem wokół zarządzania kryzysowego, roli kadry kierowniczej i innych czynników warunkujących funkcjonowanie oraz rozwój organizacji w tej niezwykle trudnej sytuacji.

Udział Państwa w tej konferencji będzie dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.