Konferencja 2019

Kalendarium

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy:
- do 12 grudnia 2014r. - elektroniczne zgłoszenie tytułu referatu zgodnie z formularzem na stronie:
www.konferencjakz.p.lodz.pl
- do 31 stycznia 2015r. - przysyłanie tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi na aderes konferkz@info.p.lodz.pl
- do 10 marca 2015r. - wykonanie opinii referatów przez recenzentów
- do 15 marca 2015r. - przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów
- do 15 marca 2015r. - wniesienie opłaty konferencyjnej
- 27 - 29 maja 2015r. - konferencja naukowa
Referaty na konferencję proszę przesyłać pocztą elektroniczną, na adres:
e-mail: konferkz@info.p.lodz.pl