Konferencja 2019

Rada Programowa

Honorowi przewodniczący

Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Prof. dr hab. Stanisław Sudoł, dr h.c.

Rada Programowa

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz - przewodniczący, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Grzegorz Bełz - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Szymon Cyfert - UE w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Czakon - UE w Katowicach
prof. dr hab. Janusz Czekaj - UE w Krakowie
prof. dr hab. Aldona Glińska - Neweś - UMK w Toruniu
prof. dr hab. Ryszard Grądzki - Politechnika Łódzka
dr hab. Magdalena Grębosz - Politechnika Lodzka
prof. dr hab. Andrzej Kaleta - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Rafał Krupski - WWSZiP w Wałbrzychu
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - UE w Poznaniu
prof. dr hab. Dagmara Lewicka - AGH w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Lewandowski - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Jan Lichtarski - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Jacek Otto - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Maria Romanowska - SGH w Warszawie
prof. dr hab. Ewa Stańczyk - Hugiet - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Cezary Suszyński - SGH w Warszawie
prof. dr hab. Agnieszka Sopińska - SGH w Warszawie
prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska - Sojkin - UE w Poznaniu
prof. dr hab. Czesław Zając - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Aneta Zelek - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie