Konferencja 2019

Wymogi edytorskie


Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji (double-blind review), zostaną opublikowane w elektronicznej wersji czasopisma "Marketing i Rynek" (6 pkt. MNiSW).
W związku z tym prosimy o nadesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi
do dnia: 31 stycznia 2015r. na adres e-mail: konferkz@info.p.lodz.pl


Format dokumentu
objętość minimum 0,5 arkusza, maksimum 1 arkusz - 40 tys. znaków ze spacjami, w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5).
Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):
- Tytuł (w językach polskim i angielskim).
- Nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu).
- Streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim.
- Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim.
- Tekst (podzielony śródtytułami).
- Przypisy (inne niż literaturowe).
- Literaturę (opisy według standardu APA).


1. Walecka A. (2014). Managers'Behaviour Determinants in the Enterprise Crisis Situation. Łódź: Technical University of Lodz, A Series of Monographs. (przykład monografii autorskiej).
2. Matejun M., Szymańska K., Walecka A. (2013). Przykłady rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw opartego na koncepcji przedsiębiorczości technologicznej. W: S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo WNT. (przykład rozdziału w monografii).
3. Zakrzewska - Bielawska A. (2014). Zasoby firm high-tech w świetle badań empirycznych, Organizacja i Kierowanie, Nr 1A (159), 291-301. (przykład artykułu w czasopiśmie).
4. Instytucje otoczenia biznesu, Portal Innowacji, (2014), http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp, (14.05.2014). (przykład strony internetowej).


Opisy bibliograficzne w standardzie APA: