Konferencja 2019

Cele konferencji


Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw funkcjonowania organizacji w sieciach relacji.

Współczesne organizacje działają w ekosystemie, którego uczestnicy nie są skazani na adaptację do otoczenia, ale je współtworzą nawiązując różnego rodzaju relacje międzyorganizacyjne. W związku z tym nie są bytami atomistycznymi, ale zakotwiczonymi w układach relacji (diad i sieci). Jednocześnie w organizacjach odnajdujemy splot relacji wewnątrzorganizacyjnych o różnej formie i charakterze.

Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół relacji wewnątrz- i międzyorganizacyjnych, zachodzących we współczesnych organizacjach oraz zarządzania nimi, z uwzględnieniem czynników je determinujących.

Udział Państwa w tej konferencji będzie dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.