Konferencja 2019

Opłaty

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1850 zł. Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, wyżywienie i imprezy towarzyszące oraz publikację w przypadku, gdy nadesłany referat otrzyma pozytywne recenzje.
Koszt samej publikacji (bez udziału w konferencji) wynosi 900 zł.
Prosimy o kierowanie wpłat na konto:
PKO S.A.
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119
z dopiskiem "ZRO" + imię i nazwisko uczestnika