Konferencja 2019

Rada Programowa

Honorowi przewodniczący

Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, dr h.c.
Prof. dr hab. Stanisław Sudoł, dr h.c.

Rada Programowa

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz - przewodniczący, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Agnieszka Baruk - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Grzegorz Bełz - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Szymon Cyfert - UE w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Czakon - UE w Katowicach
prof. dr hab. Tomasz Czapla - Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Janusz Czekaj - UE w Krakowie
prof. dr hab. Marek Ćwiklicki - UE w Krakowie
prof. dr hab. Wojciech Dyduch - UE w Katowicach
prof. dr hab. Aldona Glińska - Neweś - UMK w Toruniu
dr hab. Małgorzata Golińska-Pieszyńska - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Magdalena Grębosz - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Jan Jeżak - Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Andrzej Kaleta - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Jarosław Karpacz - UJK w Kielcach
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - UE w Poznaniu
prof. dr hab. Dagmara Lewicka - AGH w Krakowie
prof. dr hab. Jan Lichtarski - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Jacek Otto - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Maria Romanowska - SGH w Warszawie
prof. dr hab. Agnieszka Sopińska - SGH w Warszawie
prof. dr hab. Agnieszka Szpitter - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Ewa Stańczyk - Hugiet - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Cezary Suszyński - SGH w Warszawie
dr hab. Grzegorz Szymański - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska - Sojkin - UE w Poznaniu
prof. dr hab. Piotr Wachowiak - SGH w Warszawie
prof. dr hab. Czesław Zając - UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Maciej Zastempowski - UMK w Toruniu
prof. dr hab. Aneta Zelek - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
prof. dr hab. Bernard Ziębicki - UE w Krakowie