Konferencja 2019

Tematyka


Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:
 • strategia relacyjna,
 • kapitał relacyjny i jego uwarunkowania,
 • otwarta kultura organizacyjna,
 • struktury sieciowe,
 • zarządzanie relacjami,
 • wiedza relacyjna,
 • zaufanie i zaangażowanie w relacjach,
 • relacje w świecie realnym i wirtualnym,
 • relacje wewnątrz- i międzyorganizacyjne w sektorze MSP,
 • specyfika relacji w organizacjach publicznych,
 • inne problemy związane z zarządzaniem rozwojem organizacji z perspektywy relacyjnej.