Konferencja 2019

Wymogi edytorskie


Zgłoszone referaty w języku polskim lub angielskim, po pozytywnej recenzji (double-blind review), zostaną opublikowane na płycie CD w kwartalniku "Organizacja i Kierowanie" wydawanym przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (14 pkt. MNiSW). W trakcie konferencji zorganizowany będzie konkurs na najlepszy referat. Wyróżnione artykuły będą opublikowane w wersji drukowanej ww. Kwartalniku. Artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję, lecz nie otrzymają wystarczająco wysokiej oceny merytorycznej, zostaną opublikowane w monografii.
W związku z tym prosimy o nadesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi
do dnia: 31 stycznia 2017r. na adres e-mail: konferkz@info.p.lodz.pl


Plik z wymogami edytorskimi do pobrania: Wymagania_edytorskie_2017.pdf

Szablon artykułu do pobrania: SZABLON_konferkz_2017.doc

Autorów artykułów zakwalifikowanych do druku w czasopiśmie Organizacja i Kierowanie prosimy o wypełnienie i dostarczenie następującego oświadczenia: Oswiadczenie_Autora_2017.pdf