PublikacjaZgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji (double-blind review), zostaną opublikowane w jednym z poniższych czasopism:

 • Springer Proceedings in Business and Economics pt. "Contemporary problems and challenges in cooperation and coopetition in the age of Industry 4.0"- artykuły w języku angielskim (15 pkt. MNiSW, baza Web of Science Core Collection)
 • Organizacja i Kierowanie - artykuły w języku angielskim (14 pkt. MNiSW)
 • Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) - artykuły w języku angielskim (14 pkt. MNiSW, baza Web of Science Core Collection)
 • Przegląd Organizacji - artykuły w języku polskim lub angielskim (13 pkt. MNiSW)
 • Management Issues (Problemy zarządzania) - artykuły w języku angielskim (11 pkt. MNiSW, baza Web of Science Core Collection)
 • Przegląd Nauk Ekonomicznych - artykuły w języku polskim lub angielskim (7 pkt. MNiSW)


 • Prosimy o przygotowanie artykułów w szablonie, według wymogów edytorskich - Pobierz SZABLON
  Artykuły należy przysłać dnia 6 stycznia 2019 r. na adres konferkz@info.p.lodz.pl
  W trakcie konferencji zorganizowany będzie konkurs na najlepszy referat, zaś obrady będą prowadzone w języku polskim