Konferencja 2019

Rada Programowa

Honorowi przewodniczący

prof. dr hab. BOGDAN NOGALSKI, dr h.c.
prof. dr hab. MARIA ROMANOWSKA, dr h.c.
prof. dr hab. STANISŁAW SUDOŁ, dr h.c.

Rada Programowa

prof. dr hab. STEFAN LACHIEWICZ (przewodniczący), Politechnika Łódzka
prof. dr hab. SZYMON CYFERT, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. WOJCIECH CZAKON, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. JANUSZ CZEKAJ, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. WOJCIECH DYDUCH, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. BEATA GLINKA, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. JAN JEŻAK, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. ANDRZEJ KALETA, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/div>
prof. dr hab. KAZIMIERZ KRZAKIEWICZ, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. JAN LICHTARSKI, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. JERZY NIEMCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. JACEK OTTO, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. EWA STAŃCZYK - HUGIET, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. CEZARY SUSZYŃSKI, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. ELŻBIETA URBANOWSKA-SOJKIN, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. CZESŁAW ZAJĄC, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. AGNIESZKA BARUK, Politechnika Łódzka
dr hab. GRZEGORZ BEŁZ, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. TOMASZ CZAPLA, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. KATARZYNA GADOMSKA-LILA, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. ALDONA GLIŃSKA - NEWEŚ, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. MAŁGORZATA GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA, prof. PŁ, Politechnika Łódzka
dr hab. MAGDALENA GRĘBOSZ-KRAWCZYK, prof. PŁ, Politechnika Łódzka
dr hab. JAROSŁAW KARPACZ, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. DAGMARA LEWICKA, prof. AGH, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
dr hab. PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. ESTERA PIWONI-KRZESZOWSKA, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. AGNIESZKA SOPIŃSKA, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. AGNIESZKA SZPITTER, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. PIOTR WACHOWIAK, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. ANNA WÓJCIK - KARPACZ, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. MACIEJ ZASTEMPOWSKI, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. ANETA ZELEK, prof. ZPSB, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
dr hab. BERNARD ZIĘBICKI, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie