Konferencja 2019

Tematyka


Z uwagi na jubileuszowy charakter konferencji, jej zakres tematyczny obejmuje obszary problemowe podejmowane podczas dotychczasowych jej edycji, przy uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań, zwłaszcza potrzeb przemysłu 4.0, a mianowicie:
  • istota i ścieżki rozwoju organizacji,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii,
  • konkurencyjność jako determinanta rozwoju organizacji,
  • zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw,
  • współpraca, konkurencja i koopetycja w rozwoju organizacji,
  • rola kadry kierowniczej w rozwoju organizacji,
  • kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji,
  • kryzys i czynniki sukcesu w rozwoju organizacji
  • organizacja w sieci relacji,
  • zarządzanie organizacjami w erze przemysłu 4.0.